B岷g b谩o gi谩 t么n C谩n S贸ng h么m nay

05/02/2021 L瓢峄 xem: 140

B岷g b谩o gi谩 t么n C谩n S贸ng h么m nay

( C岷琍 NH岷琓 M峄欼 NH岷).

B岷g b谩o gi谩 t么n C谩n s贸ng 膽瓢峄 c岷璸 nh岷璽 b峄焛 S谩ng Chinh.

C么ng ty t么n th茅p S谩ng Chinh chuy锚n c岷璸 nh岷璽 gi谩 c谩c lo岷 t么n l峄 nh瓢 t么n Vi峄噒 Nh岷璽, t么n Hoa Sen, T么n Ph瓢啤ng Nam, T么n c谩n s贸ng, t么n 膼么ng 脕, t么n L岷h, T么n s贸ng ng贸i

鈥撀燝i谩 t么n c谩n s贸ng dao 膽峄檔g t峄45.500 膽聽膽岷縩聽130.000 膽

鈥撀燝i谩 t么n Vi峄噒 Nh岷璽 dao 膽峄檔g t峄45.500 膽聽膽岷縩聽84.000 膽

鈥撀燝i谩 t么n Hoa Sen dao 膽峄檔g t峄63.000 膽聽膽岷縩聽110.000 膽

鈥撀燝i谩 t么n Ph瓢啤ng Nam dao 膽峄檔g t峄84.000 膽聽膽岷縩聽162.000 膽

鈥撀燝i谩 t么n 膼么ng 脕 dao 膽峄檔g t峄84.200 膽聽膽岷縩聽158.500 膽

鈥撀燝i谩 t么n L岷h dao 膽峄檔g t峄45.500 膽聽膽岷縩聽130.000 膽

鈥撀燝i谩 t么n M岷 K岷絤 dao 膽峄檔g t峄45.500 膽聽膽岷縩聽150.000膽

Gi谩 t么n m脿u dao 膽峄檔g t峄46.500 膽聽膽岷縩聽84.000 膽

鈥 Gi谩 t么n v貌m dao 膽峄檔g t峄45.500 膽聽膽岷縩聽150.000 膽

Li锚n h峄 Hotline: 097 5555 055 鈥 0909 936 937 鈥 0907 137 555 鈥 0949 286 777 S谩ng Chinh 膽峄 bi岷縯 gi谩 chi ti岷縯

B岷g b谩o gi谩 t么n c谩n s贸ng, b谩o gi谩 t么n c谩n s贸ng, gi谩 t么n c谩n s贸ng, gi谩 t峄憂 9 s贸ng, gi谩 t么n 5 s贸ng, gi谩 t么n 13 s贸ng 膽瓢峄 c岷璸 nh岷璽 b峄焛 T么n th茅p S谩ng Chinh.

B岷g b谩o gi谩 t么n C谩n S贸ng h么m nay

T么n c谩n s贸ng l脿 lo岷 t么n 膽瓢峄 s峄 d峄g ph峄 bi岷縩 l脿m m谩i l峄 t峄 nhi峄乽 th瓢啤ng hi峄噓 nh瓢 t么n 膼么ng 脕, T么n Ph瓢啤ng Nam, T么n Hoa Sen, T么n Vi峄噒 Nh岷璽

Th么ng tin b岷g b谩o gi谩 t么n c谩n s贸ng ch峄 y岷縰 l脿 t么n k岷絤 chia ra nhi峄乽 lo岷 nh瓢 t么n l岷h m脿u, t么n tr岷痭g, t么n c谩ch nhi峄噒 鈥

Trong n峄檌 dung b脿i vi岷縯 n脿y ch煤ng ta s岷 t矛m hi峄僽 r玫 th么ng tin gi谩 t么n c谩n s贸ng c谩c lo岷.

B岷g b谩o gi谩 t么n c谩n s贸ng chi ti岷縯 v脿 膽岷 膽峄 nh岷

膼峄 膽谩p 峄﹏g 膽瓢峄 nh峄痭g nhu c岷 c岷 thi岷縯 c峄 c谩c b岷璫 kh谩ch h脿ng trong nhu c岷 t矛m hi峄僽 c农ng nh瓢 khai th谩c so s谩nh gi谩 c岷 tr锚n th峄 tr瓢峄漬g sao cho ph霉 h峄 ch岷 l瓢峄g c农ng nh瓢 t煤i ti峄乶 c峄 m矛nh. H么m nay S谩ng Chinh xin g峄璱 膽岷縩 qu媒 kh谩ch h脿ng b岷g b谩o聽gi谩 t么n c谩n s贸ng聽m峄沬 nh岷 l脿 膽瓢峄 c岷璸 nh岷璸 li锚n t峄 trong 24h v脿 cung c岷 峄 kh岷痯 m峄峣 n啤i c岷 trong n瓢峄沜 v脿 ngo脿i n瓢峄沜.

T么n c谩n s贸ng聽膽瓢峄 s岷 xu岷 theo c么ng ngh峄 s岷 xu岷 hi峄噉 膽岷 d芒y chuy峄乶 s岷 xu岷 ti锚n ti岷縩 nguy锚n v岷璽 膽瓢峄 nh岷璸 kh岷﹗ 100% t峄 n瓢啤c ngo脿i , v峄沬 t铆nh ch岷 kh么ng b峄 m貌n m峄慶 trong qu谩 tr矛nh s峄 d峄g 膽岷 b岷 膽em l岷 hi峄噓 qu岷 cao cho qu媒 b岷璫 kh谩ch h脿ng.

C么ng ty S谩ng Chinh c岷璸 nh岷璽 b岷g gi谩 t么n c谩n s贸ng m峄沬 nh岷

Th峄 tr瓢峄漬g t么n th茅p hi峄噉 nay r岷 s么i 膽峄檔g t峄 ng瓢峄漣 mua t峄沬 ng瓢峄漣 b谩n, tuy v岷瓂 gi谩 c岷 c谩c lo岷 t么n th峄 tr瓢峄漬g kh么ng 膽峄搉g nh岷 m峄梚 膽啤n v峄 cung c岷 m峄梚 gi谩 ch瓢a k峄 c岷 ch岷 l瓢峄g c农ng kh么ng 膽岷 b岷.

S谩ng Chinh ch煤ng t么i v峄玜 l脿 膽啤n v峄 s岷 xu岷 c农ng nh瓢 ph芒n ph么i t么n c谩c lo岷 cho n锚n gi谩 c岷 v脿 ch岷 l瓢峄g t么n c峄 ch煤ng t么i lu么n 膽岷 b岷 t峄憈 nh岷.

Ch煤ng t么i xin g峄璱 t峄沬 qu媒 kh谩ch h脿ng聽b岷g b谩o gi谩 t么n x芒y d峄眓g聽c岷璸 nh岷璽 m峄沬 nh岷 t峄 nh脿 s岷 xu岷.

膼峄 c贸聽b岷g b谩o gi谩 t么n c谩n s贸ng聽m峄沬 v脿 ch铆nh x谩c nh岷 do c谩c nh脿 m谩y s岷 xu岷 t么n cung c岷 , Qu媒 kh谩ch h脿ng vui l貌ng li锚n h峄 v峄沬 ph貌ng kinh doanh c峄 ch煤ng t么i

B岷g b谩o gi谩 t么n c谩n s贸ng c岷璸 nh岷璽 膽岷 n膬m 2021

B谩o gi谩 t么n c谩n s贸ng d瓢峄沬 膽芒y l脿 th么ng tin gi谩 t么n t峄 c么ng ty T么n th茅p S谩ng Chinh. 膼芒y l脿 膽啤n v峄 cung c岷 v岷璽 li峄噓 x芒y d峄眓g ch峄 y岷縰 cho c谩c 膽岷 c么ng tr矛nh.

膼峄 qu媒 kh谩ch h脿ng r玫 r脿ng h啤n v峄 gi谩 t么n c谩n s贸ng c么ng ty v岷玭 th瓢峄漬g xuy锚n c岷璸 nh岷璽 b岷g b谩o gi谩 t么n n贸i chung v脿 B岷g b谩o gi谩 t么n c谩n s贸ng n贸i ri锚ng th么ng qua Website khothepmiennam.vn hay qua Hotline: Hotline: 097 5555 055 鈥 0909 936 937 ho岷穋 nh岷璶 b谩o gi谩 qua Email: thepsangchinh@gmail.com ho岷穋 b岷 c贸 th峄 t峄沬 tr峄眂 ti岷縫 c谩c tr峄 s峄, 膽岷 l媒 c峄 S谩ng Chinh.

B岷G B脕O GI脕 T脭N 9 S脫NG VU脭NG 鈥 5 S脫NG VU脭NG 鈥 13 S脫NG LA PH脭NG 鈥 T脭N C脕CH NHI峄員 鈥 T脭N CLIPLOCK

C脭NG TY TNHH S脕NG CHINH
膼峄媋 ch峄 1: S峄 43/7B Phan V膬n 膼峄慽, 岷 Ti峄乶 L芒n, B脿 膼i峄僲, H贸c M么n
膼峄媋 ch峄 2: S峄 260/55 膽瓢峄漬g Phan Anh, Hi峄噋 T芒n, T芒n Ph煤, HCM
膼峄媋 ch峄 3 (Kho h脿ng): S峄 287 Phan Anh, B矛nh Tr峄 膼么ng, B矛nh T芒n, HCM
膼i峄噉 tho岷: 0909.936.937 鈥 0975.555.055 鈥 0949.286.777
Email: thepsangchinh@gmail.com 鈥 Web: tonthepsangchinh.vn
Tk ng芒n h脿ng: 19898868 t岷 ng芒n h脿ng ACB t岷 PGD L农y B谩n B铆ch
LO岷營 T脭N聽 NH脌 CUNG C岷聽 膼峄 D脌Y聽 膼茽N GI脕聽 LO岷營 T脭N聽 NH脌 CUNG C岷聽 膼峄 D脌Y聽 膼茽N GI脕聽
T脭N L岷燦H M脌U聽 HOA SEN聽 2.5 64000 T脭N L岷燦H TR岷甆G聽聽 HOA SEN聽 2.5 63000
3 72500 3 71500
3.5 83000 3.5 82000
4 91000 4 90000
4.5 101000 4.5 100000
5 110000 5 109000
膼脭NG 脕 2.5 61000 膼脭NG 脕 2.5 60000
3 69000 3 69000
3.5 74000 3.5 73000
4 81000 4 80000
4.5 89000 4.5 88000
5 96000 5 95000
VI峄員 NH岷琓聽 2.5 46500 VI峄員 NH岷琓聽 2.5 45500
3 53000 3 52000
3.5 59000 3.5 58000
4 66000 4 65000
4.5 74000 4.5 73000
5 84000 5 83000
PH漂茽NG NAM聽 2.5 65000 PH漂茽NG NAM聽 2.5 64000
3 73000 3 72000
3.5 83000 3.5 82000
4 90500 4 89500
4.5 101000 4.5 100000
5 110000 5 109000

L瓢u 媒: Gi谩 t么n c贸 th峄 thay 膽峄昳 theo th峄漣 gian. Gi谩 膽茫 bao g峄搈 VAT. C么ng ty c贸 th峄 c岷痶 t么n theo y锚u c岷.

Tham kh岷 th锚m:

B岷g b谩o gi谩 t么n 膽么ng 谩

B岷g b谩o gi谩 t么n hoa sen

B岷g b谩o gi谩 t么n kliplock

B岷g b谩o gi谩 t么n la ph么ng

B岷g b谩o gi谩 t么n m岷 k岷絤

B岷g b谩o gi谩 t么n l岷h

S谩ng Chinh 膽啤n v峄 c岷璸 nh岷璽 b岷g b谩o gi谩 t么n c谩n s贸ng uy t铆n

Hi峄噉 t岷 Tphcm c贸 r岷 nhi峄乽 c么ng ty ph芒n ph峄慽 t么n l峄 v脿 S谩ng Chinh l脿 m峄檛 trong nh峄痭g 膽啤n v峄 uy t铆n. C么ng ty S谩ng Chinh l脿 膽啤n v峄 ph芒n ph峄慽 t么n, s岷痶 th茅p, th茅p h矛nh, 峄憂g th茅p, x脿 g峄 v脿 nhi峄乽 lo岷 v岷璽 li峄噓 x芒y d峄眓g kh谩c.

C么ng ty ch煤ng t么i l脿 膽啤n v峄 cung c岷 t么n s贸ng uy t铆n, c岷璸 nh岷璽 b谩o gi谩 t么n c谩n s贸ng uy t铆n v脿 ch铆nh x谩c.

Th么ng tin gi谩 t么n lu么n 膽瓢峄 thay 膽峄昳 theo s峄 thay 膽峄昳 c峄 th峄 tr瓢峄漬g n锚n b岷 ho脿n to脿n y锚n t芒m. T瓢啤ng t峄 c么ng ty c农ng th瓢峄漬g xuy锚n c岷璸 nh岷璽 gi谩 th茅p h矛nh, th茅p h峄檖, th茅p 峄憂g, s岷痶 th茅p x芒y d峄眓g, x脿 g峄, gi谩 t么n 鈥

M峄峣 chi ti岷縯 xin li锚n h峄:

C么ng Ty TNHH S谩ng Chinh

Ch煤ng t么i chuy锚n cung c岷 b岷g b谩o gi谩 th茅p h矛nh聽U v脿 c谩c lo岷 s岷痶, th茅p, t么n h脿ng ch铆nh h茫ng v峄沬 gi谩 c岷 瓢u 膽茫i nh岷 th峄 tr瓢峄漬g.

Tr峄 s峄 ch铆nh: S峄 43/7b Phan V膬n 膼峄慽, 岷 Ti峄乶 L芒n, B脿 膼i峄僲, H贸c M么n, TPHCM. Ho岷穋聽b岷 膽峄.

Chi nh谩nh 1: 46/1 khu ph峄 5 鈥 s峄 6 鈥 Ph瓢峄漬g Linh T芒y 鈥 Th峄 膼峄ヽ.

Chi nh谩nh 2: 33D Thi锚n H峄 D瓢啤ng 鈥 Ph瓢峄漬g 1 鈥 G貌 V岷.

Chi nh谩nh 3: 16F 膼瓢峄漬g 53, Ph瓢峄漬g T芒n Phong, Qu岷璶 7.

Chi nh谩nh 4: 75/71 L媒 Th谩nh T么ng 鈥 Ph瓢峄漬g T芒n Th峄沬 H貌a 鈥 Qu岷璶 T芒n Ph煤.

Chi nh谩nh 5: 3/135, 岷 B矛nh Thu岷璶 1 鈥 X茫 Thu岷璶 Giao, Huy峄噉 Thu岷璶 An, Thu岷璶 Giao, Thu岷璶 An, B矛nh D瓢啤ng.

Website:聽khothepmiennam.vn聽鈥撀tonthepsangchinh.vn

Hotline: 0907 137 555 鈥 0949 286 777

Mail:聽thepsangchinh@gmail.com

Ngu峄搉 tham kh岷: https://911pro.net/bang-bao-gia-ton-can-song-hom-nay/

B脿i vi岷縯 li锚n quan