T么n 9 s贸ng 膼么ng 脕

24/11/2021L瓢峄 xem: 8
78/ 100

Th么ng tin v峄 b谩o gi谩 t么n 9 s贸ng 膼么ng 脕 t岷 TPHCM do 膽啤n v峄 T么n th茅p S谩ng Chinh cung c岷 v峄沬 膽岷 膽峄 m岷玼 m茫 & m脿u s岷痗, 膽峄 d脿y phong ph煤. Ch煤ng t么i ph芒n ph峄慽 v岷璶 chuy峄僴 ngu峄搉 h脿ng ch铆nh h茫ng, cam k岷縯 膽岷縩 t岷璶 n啤i, xu岷 gi岷 t峄 k猫m h贸a 膽啤n c峄 th峄. 膼芒y l脿 d岷g t么n l峄 x芒y d峄眓g c贸 vai tr貌 quan tr峄峮g trong 膽峄漣 s峄憂g h岷眓g ng脿y, h峄 tr峄 c么ng t谩c thi c么ng c么ng tr矛nh t峄憈 nh岷

Xin g峄峣 膽岷縩 膽瓢峄漬g d芒y n贸ng cho ch煤ng t么i: 0949 286 777 鈥 0937 200 900 鈥 0907 137 555 鈥 097 5555 055 鈥 0909 936 937

D峄媍h v峄 chuy锚n nghi峄噋 c峄 ch煤ng t么i s岷 l脿m cho qu媒 kh谩ch h脿i l貌ng nh岷

bao-gia-ton

B岷g m脿u c峄 t么n 9 s贸ng 膼么ng 脕

Do m峄ヽ 膽峄 x芒y d峄眓g v脿 c么ng t谩c thi岷縯 k岷 c么ng tr矛nh ng脿y c脿ng 膽a d岷g. Do 膽贸, t岷 kho h脿ng c峄 c么ng ty ch煤ng t么i c贸 r岷 nhi峄乽 m脿u 膽峄 qu媒 kh谩ch tham kh岷, ch峄峮 l峄盿. Ngo脿i t谩c d峄g ch铆nh l脿 膽峄 l峄 m谩i ra, ch煤ng c貌n 聽l脿m v谩ch ng膬n b岷 v峄 b岷眓g t么n, l脿m tr岷, l脿m nh脿 x瓢峄焠g, c峄璦 cu峄憂鈥β

1/T脭N 膼脭NG 脕 M脌U N脗U 膼岷, m茫 m脿u BR1 鈥 AGARIC BROWN

2/T脭N 膼脭NG 脕 M脌U V脌NG KEM , m茫 m脿u VA3 鈥 APRICOT YELLOW

3/T脭N 膼脭NG 脕 M脌U XANH D漂茽NG , m茫 m脿u XD1 鈥 VERONICA BLUE

4/T脭N 膼脭NG 脕 M脌U 膼峄 膼岷琈, m茫 m脿u DO3 鈥 LIBRA RED

5/T脭N 膼脭NG 脕 M脌U TR岷甆G S峄瓵 , m茫 m脿u TR3 鈥 ORIENTAL WHITE

6/T脭N 膼脭NG 脕 M脌U XANH D漂茽NG, m茫 m脿u XD5 鈥 WINTER BLUE

7/T脭N 膼脭NG 脕 M脌U 膼峄 T漂茽I ,m茫 m脿u DO1 鈥 GERANIUM RED

8/T脭N 膼脭NG 脕 M脌U X脕M S脕NG , m茫 m脿u GR4 鈥 NENE GREY

9/T脭N 膼脭NG 脕 M脌U聽 XANH R脢U, m茫 m脿u XR2 鈥 CHIVE GREEN

10/T脭N 膼脭NG 脕 M脌U X脕M L脭NG CHU峄楾, m茫 m脿u GR1 鈥 QUOKKA GREY

11/T脭N L岷燦H , m茫 m脿u AZ100 鈥 GALVALUME PRODUCT

12/T脭N 膼脭NG 脕 M脌U XANH NG峄孋 , m茫 m脿u XN3 鈥 BAMBOO GREEN

B谩o gi谩 t么n 9 s贸ng 膼么ng 脕

T霉y v脿o t岷 su岷 x芒y d峄眓g 峄 m峄梚 khu v峄眂 kh谩c nhau n锚n gi谩 c岷 t么n x芒y d峄眓g c农ng s岷 c贸 nh峄痭g thay 膽峄昳. Li锚n h峄 chi ti岷縯 qua hotline 膽峄 bi岷縯 c峄 th峄 h啤n: 聽0949 286 777 鈥 0937 200 900 鈥 0907 137 555 鈥 097 5555 055 鈥 0909 936 937

B岷G T脭N L岷燦H M脌U
T脭N L岷燦H M脌UT脭N L岷燦H M脌U
(5 s贸ng, 9 s贸ng, laphong, 11 s贸ng tr貌n)(5 s贸ng, 9 s贸ng, laphong, 11 s贸ng tr貌n)
膼峄 d脿y in tr锚n t么nT/l瓢峄g
(Kg/m)
膼啤n gi谩
vn膽/md
膼峄 d脿y in tr锚n t么nT/l瓢峄g
(Kg/m)
膼啤n gi谩
vn膽/md
0.25 mm1.75690000.40 mm聽3.2097000
0.30 mm2.30770000.45 mm聽3.50106000
0.35 mm聽2.00860000.45 mm聽3.70109000
0.40 mm聽3.00930000.50 mm4.10114000
T脭N L岷燦H M脌U HOA SENT脭N L岷燦H M脌U 膼脭NG 脕
膼峄 d脿y in tr锚n t么nT/l瓢峄g
(Kg/m)
膼啤n gi谩
vn膽/md
膼峄 d脿y in tr锚n t么nT/l瓢峄g
(Kg/m)
膼啤n gi谩
vn膽/md
0.35 mm聽2.90聽聽聽聽聽聽聽 105,5000.35 mm聽2.90聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 99,000
0.40 mm聽3.30聽聽聽聽聽聽聽 114,5000.40 mm聽3.30聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 108,000
0.45 mm3.90聽聽聽聽聽聽聽 129,0000.45 mm3.90聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 121,000
0.50 mm4.35聽聽聽聽聽聽聽 142,5000.50 mm4.30聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 133,000
T脭N L岷燦H M脌U VI峄員 PH脕PT脭N L岷燦H M脌U NAM KIM
膼峄 d脿y in tr锚n t么nT/l瓢峄g
(Kg/m)
膼啤n gi谩
vn膽/md
膼峄 d脿y in tr锚n t么nT/l瓢峄g
(Kg/m)
膼啤n gi谩
vn膽/md
0.35 mm聽2.90聽聽聽聽聽聽聽聽聽 95,0000.35 mm聽2.90聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 97,000
0.40 mm聽3.30聽聽聽聽聽聽聽 104,0000.40 mm聽3.30聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 106,000
0.45 mm3.90聽聽聽聽聽聽聽 117,0000.45 mm3.90聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 119,000
0.50 mm4.35聽聽聽聽聽聽聽 129,0000.50 mm4.30聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 131,000
B岷G GI脕 GIA C脭NG T脭N V脌 PH峄 KI峄哊
T么n 5SV 膽峄 PU -gi岷 b岷 ~18mm72.000膽/m膼ai Skiplock 945聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 10,500
T么n 9SV 膽峄 PU- gi岷 b岷 ~18mm72.000膽/m膼ai Skiplock 975聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 11,000
Gia c么ng c谩n Skiplok 9454.000膽/mD谩n c谩ch nhi峄噒 PE 5mm聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 9,000
Gia c么ng c谩n Skiplok 975聽4.000膽/mD谩n c谩ch nhi峄噒 PE 10mm聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 17,000
Gia c么ng c谩n Seamlok6.000膽/mD谩n c谩ch nhi峄噒 PE 15mm聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 25,000
Gia c么ng ch谩n m谩ng x峄慽 + di峄乵4.000膽/mGia c么ng ch岷 煤p n贸c 1 nh岷 + x岷聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 1,500
Gia c么ng ch岷 v貌m3.000膽/mGia c么ng ch岷 t么n 煤p n贸c c贸 s贸ng聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 1,500
T么n nh峄盿 l岷 s谩ng 2 l峄沺聽聽聽聽聽聽聽聽聽 65,000T么n nh峄盿 l岷 s谩ng 3 l峄沺聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 95,000
V铆t b岷痭 t么n 2.5cmb峄媍h 200 con聽聽聽聽聽聽聽聽聽 50,000V铆t b岷痭 t么n 4cmb峄媍h 200 con聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 65,000
V铆t b岷痭 t么n 5cmb峄媍h 200 con聽聽聽聽聽聽聽聽聽 75,000V铆t b岷痭 t么n 6cmb峄媍h 200 con聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 95,000
GI脕 C脫 TH峄 THAY 膼峄擨 THEO TH峄 TR漂峄淣G. LI脢N H峄 HOTLINE 0909 936 937 鈥 0975 555 055 膼峄 C脫 GI脕 M峄欼 NH岷 V脌 CH脥NH S脕CH CHI岷綯 KH岷 漂U 膼脙I
NH岷琋 GIA C脭NG T脭N T岷營 C脭NG TR脤NH

T么n th茅p S谩ng Chinh 瓢u 膽茫i v峄沬 c谩c ch铆nh s谩ch h岷 d岷玭

 • Chi ph铆 thay 膽峄昳 d峄盿 v脿o kh峄慽 l瓢峄g h脿ng h贸a m脿 qu媒 kh谩ch 膽岷穞 mua
 • M峄ヽ gi谩 m脿 ch煤ng t么i cung c岷 lu么n t峄憈 nh岷, c岷h tranh l脿nh m岷h v峄沬 th峄 tr瓢峄漬g
 • H脿ng h贸a 膽瓢峄 c么ng ty 膽岷 b岷 v岷璶 chuy峄僴 an to脿n 膽岷縩 t岷璶 n啤i
 • Chi岷縯 kh岷 h岷 d岷玭 khi 膽岷穞 h脿ng v峄沬 s峄 l瓢峄g l峄沶

Di峄卬 bi岷縩 tr矛nh t峄 膽岷穞 h脿ng t岷 T么n th茅p S谩ng Chinh

 • B1 : 膼峄檌 ng农 kinh doanh s岷 ch峄憈 膽啤n h脿ng theo kh峄慽 l瓢峄g qua hotline ho岷穋 email
 • B2 : Ngo脿i ra, qu媒 kh谩ch c贸 th峄 膽岷縩 t岷璶 c么ng ty 膽峄 膽瓢峄 t瓢 v岷 chi ti岷縯 膽岷 膽峄 h啤n.
 • B3 : Hai b锚n th峄憂g nh岷 : Gi谩 c岷 , kh峄慽 l瓢峄g h脿ng, th峄漣 gian giao nh岷璶. C谩ch th峄ヽ nh岷璶 v脿 giao h脿ng, ch铆nh s谩ch thanh to谩n sau 膽贸 ti岷縩 h脿nh k媒 h峄 膽峄搉g cung c岷.
 • B4:聽S岷痯 x岷縫 kho b茫i,膽瓢峄漬g v岷璶 chuy峄僴 cho xe v脿o h岷 h脿ng xu峄憂g g岷 c么ng tr矛nh nh岷.
 • B5: Kh谩ch h脿ng chu岷﹏ b峄 nh岷璶 h脿ng v脿 thanh to谩n s峄 d瓢 cho ch煤ng t么i.

T么n 9 s贸ng 膼么ng 脕 mang nh峄痭g 瓢u 膽i峄僲 n脿o?

 • T岷璸 膽o脿n T么n 膼么ng 脕 hi峄噉 膽ang 膽峄﹏g top 膽岷 c岷 n瓢峄沜 trong l末nh v峄眂 s岷 xu岷 t么n x芒y d峄眓g
 • D芒y chuy峄乶 s岷 xu岷 t么n lu么n t芒n ti岷縩, hi峄噉 膽岷
 • M峄梚 s岷 ph岷﹎ ra 膽峄漣 膽i峄乽 c贸 tu峄昳 th峄 t峄 20 膽岷縩 30 n膬m
 • H峄 th峄憂g chi nh谩nh ph芒n ph峄慽 tr岷 d脿i kh岷痯 c岷 n瓢峄沜
 • T么n l岷h 9 s贸ng 膼么ng 脕 lu么n 膽瓢峄 b谩o gi谩 v峄沬 m峄ヽ chi ph铆 h峄 l媒
 • H脿ng h贸a s岷 膽瓢峄 nhanh ch贸ng giao 膽岷縩 t岷璶 n啤i
 • Ch岷 膽峄 b岷 h脿nh s岷 ph岷﹎ l芒u d脿i

Nh岷璶 bi岷縯 s峄 kh谩c nhau c峄 t么n l岷h 膼么ng 脕 th岷璽 v脿 t么n l岷h 膼么ng 脕 gi岷

T脭N L岷燦H 膼脭NG 脕 TH岷琓 :

T么n l岷h 膼么ng 脕 lu么n 膽瓢峄 in kh岷痗 logo 鈥T么n 膼么ng 脕鈥 膽岷璵, m脿u s岷痗 r玫 r脿ng tr锚n s岷 ph岷﹎

T么n l岷h 膼么ng 脕 ch铆nh h茫ng lu么n lu么n ghi th么ng s峄 膽峄 d脿y聽( d锚m聽) tr锚n t峄玭g t岷 t么n .

N茅t ch峄 膽瓢峄 in kh岷痗 tr锚n聽T么n 膼么ng 脕聽kh么ng b峄 m岷 膽i hay bi岷縩 d岷g khi D霉ng m贸ng tay hay v岷璽 nh峄峮 c脿o nh岷 l锚n .

M脿u聽t么n l岷h 膼么ng 脕聽s谩ng 膽岷筽, m脿u s岷痗 t么n 膽峄搉g nh岷 tr岷 膽峄乽 thu岷璶 m岷痶 khi nh矛n b岷眓g m岷痶 th瓢峄漬g. C貌n tr瓢峄漬g h峄 t么n gi岷 th瓢峄漬g b峄 phun m脿u kh么ng 膽峄乽 n锚n s岷 t岷 c岷 quan kh么ng 膽瓢峄 s岷痗, 膽岷筽.

T么n 膼么ng 脕 kh么ng b峄 phai m脿u sau m峄檛 th峄漣 gian s峄 d峄g v脿 kh么ng c贸 hi峄噉 t瓢峄g hoen r峄, c农 k末 xu岷 hi峄噉 tr锚n t么n.

T脭N L岷燦H 膼脭NG 脕 GI岷:

T么n l岷 膼么ng 脕 膽瓢峄 l脿m gi岷 th瓢峄漬g d貌ng in tr锚n t么n b峄 nh貌e,ch峄 kh么ng 膽峄乽, kh么ng 膽岷筽 v脿 s岷 bay m脿u khi c脿o nh岷 l锚n 膽贸.

T么n l岷h gi岷 th矛 th么ng th瓢峄漬g s岷 c贸 m脿u s岷玬 h啤n ho岷穋 nh岷 h啤n, kh么ng kh峄沺 v峄沬 m脿u m岷玼 trong b岷g m脿u T么n 膼么ng 脕.

Hi峄噉 nay, th峄漣 膽岷 ng脿y c脿ng ph谩t tri峄僴, c谩c th峄 膽o岷 tinh vi c农ng cao tay h啤n. Do v岷瓂, qu媒 kh谩ch n锚n t貌m hi峄僽 & ch峄峮 mua 膽岷 l媒 cung c岷 t么n 膼么ng 脕 ch铆nh h茫ng l脿 c谩ch h岷 ch岷 r峄 ro cao nh岷 cho b岷.

D霉ng th瓢峄沜 膽o 膽峄 d脿y 膽峄 膽o l岷 膽峄 d脿y t么n l岷h 膼么ng 脕 khi nh岷璶 t么n 膽峄 膽岷 b岷 b锚n giao h脿ng 膽茫 giao 膽煤ng ch峄g lo岷 t么n m脿 b岷 mong mu峄憂 .

Nh脿 ph芒n ph峄慽 T么n th茅p S谩ng Chinh thanh to谩n v峄沬 nhi峄乽 h矛nh th峄ヽ 鈥 c么ng t谩c giao h脿ng t岷璶 n啤i

鈥 V峄 ph瓢啤ng th峄ヽ giao h脿ng: qu媒 kh谩ch kh么ng c岷 m岷 th峄漣 gian v矛 ch煤ng t么i s岷 膽瓢a h脿ng h贸a 膽岷縩 t岷璶 n啤i

鈥 H矛nh th峄ヽ thanh to谩n: C贸 th峄 thanh to谩n b岷眓g ti峄乶 m岷穞 ho岷穋 chuy峄僴 kho岷.

鈥 Ngu峄搉 t么n x芒y d峄眓g 100% ch瓢a 膽瓢a qua s峄 d峄g

鈥 C贸 ch峄﹏g ch峄 ch岷 l瓢峄g c峄 nh脿 m谩y.

鈥 Uy t铆n & quy峄乶 l峄 c峄 kh谩ch h脿ng l脿 ph瓢啤ng ch芒m ho岷 膽峄檔g c峄 ch煤ng t么i

B脿i vi岷縯 li锚n quan